Disclaimer

Disclaimer

Op onze website wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. Onjuistheden kunnen wij echter niet altijd voorkomen. De site is voortdurend in ontwikkeling. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie. Alle foto’s Copyright ©2013 Joy Schreiner Photography, Den Haag. Gebruik van de foto’s zonder toestemming is niet toegestaan aldus onze disclaimer.

This website has been compiled with the utmost care. It is for informational purposes only, and no rights can be derived from its contents.

Auteursrecht op Foto’s – 10 Geboden.

1. Respecteer het auteursrecht op foto’s. 2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken. 3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto. 4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding. 5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden. 6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is. 7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto. 8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf. 9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik. 10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

© Burafo 2013 (nu Fotografen Federatie).

Mocht u desondanks nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina of via de contactinformatie zoals deze onderaan deze pagina is weergegeven. Opmerkingen en klachten nemen wij altijd serieus en worden binnen drie werkdagen in behandeling genomen. U kunt altijd met ons in overleg treden over het gebruik van onze foto’s op uw online of offline medium.

Op deze site gebruikte foto’s zijn zorgvuldig geselecteerd als zijnde, waar van toepassing, royalty vrij.